Qualitat

Home»Qualitat

Producció

Carrosseries Alazor ha adoptat el sistema de producció “Lean Production”. La Gestió es porta a terme segons requisits de la norma ISO 9001: 2008. Les accions encaminades a la millora contínua pel que fa a producte / servei són: manteniment de maquinària i intal·laciones, ambient de treball favorable, avaluació contínua de materials i proveïdors, pla de formació de recursos humans, operatives de fabricació per assegurar el compliment de la normativa aplicable i requisits del client en el procés productiu, evitant treballs defectuosos; sense descuidar la innovació constant en processos i producte gràcies a la implicació i professionalitat del nostre equip de treball.

Evaluació Inicial

Verificació de la definició, documentació i implantació de la sistemàtica per garantir un eficaç control de la conformitat amb el tipus homologat. Certificat per: UNITAT DE CERTIFICACIÓ DE L’AUTOMÒBIL FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ INDUSTRIAL.

Conformitat de la producció

Verificació de la sistemàtica adequada per garantir que cada vehicle, sistema, component i / o unitat tècnica independent fabricat és conforme amb el tipus homologat segons els requisits de la Directiva Marc 2007/46 / CE. Realitzat i Certificat per: FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ INDUSTRIAL.

Certificat ISO 9001:2008

Certificat núm ES08 / 5052 Sistema de Gestió de conformitat amb els requisits de la norma ISO 9001: 2008 certificat per SGS. Per a les activitats de: Desenvolupament, Fabricació, Muntatge i Reparació de Carrosseries per a camions. Desenvolupament, Muntatge de grues, Basculants i Plataformes.